پایگاه خبری و تحلیلی بهزیست آنلاین

Behzist online news and analysis website

۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۲:۰۶

شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۲:۰۶

چه کسی اندیشه مولانا را به غرب شناساند؟

در نشست «حکمت دیدار» گفته شد: آوازه مولوی در شرق از همان دوران او آغاز شده است به ویژه در هندوستان، رینولد نیکلسون دانشمند انگلیسی در ۳۰ سالگی ترجمه منتخب اشعار مولوی را منتشر ساخت و این ترجمه بزرگترین خدمت در شناساندناندیشه مولانابه غرب بود.

چه کسی اندیشه مولانا را به غرب شناساند؟

در نشست «حکمت دیدار» گفته شد: آوازه مولوی در شرق از همان دوران او آغاز شده است به ویژه در هندوستان، رینولد نیکلسون دانشمند انگلیسی در ۳۰ سالگی ترجمه منتخب اشعار مولوی را منتشر ساخت و این ترجمه بزرگترین خدمت در شناساندناندیشه مولانابه غرب بود.

پر بازدید ترین خبر ها